RSS Español Catala English

www.albasud.org Contacto

Subscriu-te al nostre butlletí

Actualitat Alba Sud | Turisme Responsable | Catalunya

30-04-2018

Tallers sobre turisme responsable a Barcelona

El 26 d'abril Alba Sud i el CETT-UB vam organitzar dos tallers amb la consultora Susana Conde sobre turisme responsable dirigits respectivament a professionals i joves.
 


Crèdit Fotografia: Alba Sud.

En el marc del projecte d'Alba Sud, «Turisme Responsable: una eina d'Educació per a la Justícia Global", que compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona a través del Programa d'Educació per a la Justícia Global 2017, el passat dijous 26 d'abril va tenir lloc a Barcelona dos tallers sobre turisme responsable facilitats per Susana Conde, experta en turisme responsable, organitzats conjuntament per Alba Sud i l'Escola de Turisme i Hoteleria de la Universitat de Barcelona (CETT-UB).

Susana Conde és consultora, formadora i emprenedora en turisme responsable. Ha impulsat
Agrotravel, una agència de turisme emissor i receptiu a Vitòria, i és sòcia d'una agència receptiva amb seu a Cancún, Totonal Viajes, especialitzada en turisme comunitari.

Taller amb professionals

Prop de 30 professionals es van donar cita durant el matí del dia 26 d’abril per debatre sobre l'estat del turisme responsable des de la perspectiva del mercat i de les possibilitats de comercialització d'una oferta turística sota aquesta filosofia. Entre les persones participants hi havia membres d'agències emissores i receptives, guies turístics, personal tècnic de l'Ajuntament de Barcelona i del Consoci Turisme Barcelona, ​​membres d'associacions professorat universitari. Després de les paraules introductoòries d'Òscar Casanovas, coordinador acadèmic dle grau de turisme del CETT-UB, Ernest Cañada, coordinador d'Alba Sud, va recordar què era el turisme responsable i els diferents usos que existien sobre aquest terme.

A continuació, Susana Conde va presentar els resultats d'un estudi realitzat per la Subdirecció de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme del Govern espanyol sobre el mercat del turisme sostenible, amb dades comparatives de diferents països d'Europa. Posteriorment va realitzar algunes recomanacions per al disseny, promoció i comercialització de productes turístics sostenibles, així com la identificació d'alguns segments amb major potencialitat per a desenvolupar una oferta de turisme responsable.

El debat entre els participants va estar centrat fonamentalment en les dificultats que manifestaven les agències de producte propi emissor per consolidar una oferta amb criteris de responsabilitat; les diferències i dificultats per identificar elements en comú entre diferents actors amb posicions diferents en relació a l'activitat turística, especialment entre emissors i receptors, tot i compartir una mateixa font d'inspiració en el turisme responsable; la importància de la sensibilització sobre els criteris de responsabilitat a tots els actors vinculats amb el turisme, i com això podria afavorir a tot el sector; la potencialitat i necessitat de consolidar aliances entre actors diversos compromesos amb un turisme responsable.

Taller amb joves estudiants

Per la tarda va tenir lloc un taller amb joves, majoritàriament estudiants del grau de turisme i de màster en turisme sostenible del CETT-UB. Prop d'una trentena joves van discutir amb Susana Conde què calia tenir en compte abans, durant i després del viatge des d'una perspectiva de responsabilitat com a turistes.

Sobre què fer abans del viatge, Susana Conde va destacar la importància d'informar-se bé de la destinació, especialment sobre el lloc, però també sobre com pot afectar la nostra presència. També va ressaltar la necessitat de planificar els mitjans de transport per ser més sostenibles i les característiques del viatge. En relació a les prioritats durant l’estada, va destacar la importància d'usar recursos locals sempre que fos possible, reduir la generació de residus, vigilar quin tipus de transport es fa servir, mantenir actituds respectuoses amb les persones i ecosistemes visitats, estar atent a les expectatives que es poguessin generar, o vigilar certes actituds en qüestions molt pràctiques com les fotografies, regals o compres. Finalment, en relació al després del viatge, va ressaltar la importància de complir amb compromisos adquirits, donar a conèixer o denunciar si s'han vist situacions de vulneració de drets, i per contra parlar bé de l'experiència si així ha estat. A continuació, es van generar nombroses preguntes i reflexions per part dels joves, que es veien a si mateix com a turistes, però també com a professionals que podrien treballar organitzant viatges per a altres persones.

Aquests tallers s'organitzen en el marc del projecte Turisme Responsable: una eina d'Educació per a la Justícia Global, executat per Alba Sud amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona a la convocatòria del Programa d'Educació per a la Justícia Global 2017.

 

 

 

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Els continguts d’aquesta web estan sota una llicència Creative Commons.