RSS Español Catala English

www.albasud.org Contacto

Subscriu-te al nostre butlletí

Informes

El turisme en la geopolíitca de la Mediterrània

L'extraordinari creixement turístic global, que ha situat a la Mediterrània com a una àrea estratègica en el desenvolupament d'aquest tipus d'activitats, ha posat a la regió davant d'una sèrie de contradiccions i desafiaments que obliguen a repensar les lògiques del seu funcionament. Ineludiblement, el turisme ha de ser repensat a la llum de les dinàmiques de desigualtat i exclusió que reprodueix o contribueix a generar. Aquest informe analitza amb perspectiva regional alguns dels principals debats sobre la configuració del turisme a la Mediterrània des de la perspectiva de l'economia i l'ecologia política, així com de la geopolítica. Compta amb textos d'Antonio Aledo, Fernando Almeida, Assumpció Blanco-Romero, Sarah Becklake, Macià Blàzquez-Salom, Ernest Cañada, Samia Chahine, Claudio Milano, Jordi Gascón, Reme Gómez, José Mansilla, Claudio Milano, Enrique Navarro, Daniel Pardo, Llorenç Planagumà, David Ramos, Marta Salvador, Daniela Thiel, Cecilia Vergnano.

Tipus: Informes | Turisme Responsable | Ernest Cañada (ed.) | Data: 30-07-2019 | Llegir més »

Transformacions en les relacions de gènere en experiències de turisme comunitari a Amèrica Central

El debat sobre els impactes en les relacions de gènere del turisme comunitari està profundament polaritzat. Aquesta investigació caracteritza el procés de conformació d'una oferta turística sota gestió comunitària en set iniciatives d’Amèrica Central: Cooperativa Los Pinos (El Salvador), Finca Magdalena, Ecoposada El Tisey i UCA Miraflor (Nicaragua), Los Campesinos, ASOPROLA i Stribrawpa (Costa Rica). S’analitza també quin tipus d'impactes i transformacions es produeixen en les relacions de gènere en cadascuna d’aquestes experiències. La investigació s'interroga si processos organitzatius i de gestió col·lectiva diferents poden donar lloc a resultats significativament variats des d'una perspectiva de gènere. Es conclou l’estudi amb la identificació de patrons que permeten formular tres possibles models amb els què interpretar resultats aparentment contradictoris.

Tipus: Informes | Turisme Responsable | Ernest Cañada | Data: 31-01-2019 | Llegir més »

Estrategia de creación de producto turístico en el Páramo de Santurbán y su área de influencia

A finals de 2018, Alba Sud ha completat sobre el terreny part d'una assistència tècnica a la Corporació Corambiente encaminada a l'elaboració d'una Estratègia de creació de producte turístic al Päramo de Santurbán i la seva àrea d'influència (departament de Santander, Colòmbia). Per a això es tenen en compte els principals atractius turístics de la regió i s'ha implicat els membres dels diferents Consells Municipals de Turisme (CMT) de Vetes, Califòrnia, Matança, Suratá, Charta i Tona.

Tipus: Informes | Turisme Responsable | Javier Tejera | Data: 23-01-2019 | Llegir més »

Conflictes per l’aigua a Guanacaste, Costa Rica: Respostes comunitàries al desenvolupament turístic

El fenomen de l’overtourism, analitzat principalment en destinacions urbanes, ha posat de relleu les reaccions de malestar de sectors destacats de població local davant la massi cació i saturació turística. En l’àmbit rural aquesta perspectiva ha estat menys present, però pot ser un marc d’interès per a l’anàlisi de certes reaccions de grups comunitaris davant el desenvolupament turístic. En aquest informe pretenem explorar si els conflictes sòcio-ecològics vinculats a processos de despossessió per inversions turístico-residencials poden ser analitzats des de la perspectiva de la visió que construeixen aquests sectors de la seva relació amb el turisme. Analitzem el cas concret de Guanacaste, Costa Rica, on s’ha experimentat una gran intensitat tant en el creixement de la inversió turística com en els conflictes sòcio-ecològics per l’aigua, entre les comunitats rurals i les inversions turístico-residencials recolzades per l’Estat. La pregunta que ens fem és si en un context rural d’aquestes característiques cristal·litza un discurs de rebuig del turisme, com ha passat en determinades destinacions urbanes o, si més aviat en el marc d’intensos con ictes i negociacions, els arguments dels moviments socials comunitaris que reaccionen davant d’aquests mecanismes de despossessió entronquen amb demandes d’un turisme inclusiu.

Tipus: Informes | Turisme Responsable | Ernest Cañada | Data: 15-01-2019 | Llegir més »

Com elaborar un diagnòstic de gènere i turisme en un context rural

Un dels grans reptes del turisme és la integració de la perspectiva de gènere a nivell pràctic. Amb aquest informe es vol fer front a aquest desafiament proposant una sèrie d'eines que neixen de l'experiència de camp de la pròpia autora. La fase d'identificació d'oportunitats i desafiaments turístics en un context rural requereix de l'enfocament de gènere per recollir les millors propostes, procediments i mesures de compensació perquè el sector tingui un paper actiu en la disminució de les bretxes de gènere en àmbits rurals.

Tipus: Informes | Turisme Responsable | Daniela Moreno Alarcón | Data: 24-10-2018 | Llegir més »

Plan Estratégico de Desarrollo en Turismo Sostenible y Comunitario de ACOFOP

Aquest Pla Estratégic de Desenvolupament en Turisme Sostenible i Comunitari's el resultat final d'un proces participatiu amb organitzacions comunitaries de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM, Guatemala) i d'acompanyament técnic per part d'Alba Sud a l'Associació de Comunitats Forestals de Petén (ACOFOP). L'objectiu final és que el turisme ajudi a enfortir i diversificar les oportunitats socioeconómiques en les árees de gestió comunitária de la RBM. Un pla d'acció a 5 anys vista, on s'han prioritzat actuacions a curt, mita  i llarg termini fruit d'un diagnóstic previ. Sempre posant en primer lloc les prioritats i necessitats de les comunitats, salvaguardant i complementant les seves activitats tradicionals, de forma conjunta a la conservació dels recursos naturals i patrimonials de la regió

Tipus: Informes | Turisme Responsable | Javier Tejera | Data: 02-09-2018 | Llegir més »

Dimensions de gènere en el treball turístic

Aquest informe té com a objectiu desenvolupar una proposta sobre com analitzar el treball turístic des d'una perspectiva de gènere. Ens proposem aclarir, a partir de la bibliografia existent i les nostres pròpies investigacions, una sèrie de qüestions que ens semblen fonamentals: Com s'ha abordat el treball de les dones en el turisme? Què és i què suposa la feminització d’aquestes activitats? Quins són els temes claus de l'anàlisi de gènere en aquest treball? Acabem amb la formulació d'una proposta d'enfocament de gènere integrada en l'anàlisi del treball turístic.

Aquest informe ha estat realitzat per Alba Sud amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en el marc del projecte «Treball decent, turisme responsable i empoderament de les dones» (convocatòria de subvencions 2016).

Tipus: Informes | Turisme Responsable | Daniela Moreno Alarcón & Ernest Cañada Mullor | Data: 29-05-2018 | Llegir més »

Espoli dels territoris garífunes a Hondures: Impactes de l'extractivisme i l'expansió turística

Aquest informe analitza dos casos de conflictes per processos de despossessió territorial vinculats a la inversió turística a Hondures. El primer aborda la dramàtica situació que viuen els habitants de la comunitat garífuna de Barra Vieja, al litoral atlàntic hondureny, contra els que l'Estat ha desencadenat una persecució judicial ferotge. La comunitat assegura que darrere de tot estaria l'interès del capital nacional i transnacional –en aquest cas de l'associació público-privada DTBT, propietària del mega complex turístic Indura Beach and Golf Resort– pel territori i les platges on sorgeix la comunitat, que podria esdevenir una possible destinació turística amb alt valor afegit. El segon cas s'enfoca en l'accelerada pèrdua de territoris ancestrals de les comunitats garífunes situades al llarg de la Badia de Trujillo, a la zona oriental del litoral atlàntic d'Hondures. Aquí, la venda il·legal de terres situades dins el perímetre de títol comunitari per a la comercialització de lots i la construcció d'habitatges amb finalitats turístiques ha vingut retallant drets fonamentals de les comunitats. Tots dos casos són paradigmàtics de la situació de disputa que s'està vivint actualment al carib hondureny.

Tipus: Informes | Turisme Responsable | Giorgio Trucchi | Data: 27-04-2017 | Llegir més »

Transforming Tourism. Tourism in the 2030 Agenda

Després d'intenses negociacions, el Programa de Desenvolupament Sostenible de 2030 va ser adoptat al setembre de 2015 a la cimera més gran de les Nacions Unides. Si bé els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) centraven la seva atenció en els símptomes de l'extrema pobresa, el Programa 2030 tracta també d'abordar les causes estructurals i es basa en els Drets Humans. En aquesta publicació fem una revisió de cadascun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seva relació amb el turisme. Per cada un d'ells es descriu com és la vinculació entre el turisme i aquest objectiu específic, s'identifiquen els principals reptes existents, com hauria avançar per assolir aquest objectiu i es destaquen també alguns exemples d'acció.

Aquesta publicació ha estat editada per una coalició d'ONG de diferents parts del món: Alba Sud (Espanya); Arbeitskreis für Tourismus & Entwicklung (Suïssa); Ecpat Deutschland (Alemanya); Fresh Eyes - People to People Travel (Regne Unit); Kabani - the other direction (Índia); Kate (Alemanya); Naturefriends International (Àustria); Retour Foundation (Països Baixos); Tourism Watch - Brot für die Welt (Germany).

Tipus: Informes | Turisme Responsable | | Data: 08-03-2017 | Llegir més »

Plan de Desarrollo en Turismo Sostenible y Comunitario Soto Norte. Departamento de Santander, Colombia

Aquest Pla es el resultat final d'un procés participatiu coordinat per Alba Sud a través de Javier Tejera, amb l'Associació de Municipis de Santurbán (Asomusanturbán), Corambiente i el suport del Fons Mallorquí i d'Illes Solidàries, des de finals de 2015. L'enfocament de territori está  centrat en el Páramo de Santurbán ia la seva área d'influéncia, als municipis de Vetas, Matanza, California, Charta, Tona i Suratá amb agents públics i privats, amb preséncia o influéncia a la zona, implicats directament o indirectament amb el sector del turisme a la província de Soto Norte (Santander, Colómbia). Inclou un diagnóstic estructurat de la situació actual, exposant les potencialitats de la regió a aprofitar, així com els reptes o mancances a superar. A partir d'aquest diagnóstic es formula un pla d'actuacions específiques a curt, mitjà  i llarg termini per apuntalar el desenvolupament turístic. Per avançar cap a aquesta visió estratégica consensuada, es posen en valor les fortaleses i oportunitats de la província, a más d'afrontar i suplir les amenaces i debilitats, de cara a fomentar una millora contínua en el temps.

Tipus: Informes | Turisme Responsable | Javier Tejera | Data: 10-10-2016 | Llegir més »

Trabajando por el destino San Carlos, Valle Calchaquí de Argentina

El present informe és part d'un projecte de cooperació tècnica interinstitucional que pretén afavorir el desenvolupament d'un turisme amb identitat i inclusió social al poble de Sant Carlos a la Vall Calchaquí, al sud de la província de Salta, Nord d'Argentina. Té com a objectiu involucrar a diferents actors per generar les bases per a un desenvolupament turístic sostenible del poble de Sant Carles, construir una destinació turística sobre processos participatius d'informació i decisió, potenciant aliances entre emprenedors locals amb inclusió de sectors de l'economia social i l'agricultura familiar i finalment, sumar l'interès dels sectors públic i privat sota els principis del turisme responsable i el comerç just.

Tipus: Informes | Turisme Responsable | Ramiro Ragno | Data: 30-09-2016 | Llegir més »

Aumentar la sensación de urgencia. Reflexiones sobre turismo y cambio climático.

Amb motiu de la Vintena Conferència de les Parts (COP 20) de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) que té lloc a Lima, Perú, de l'1 al 12 de desembre del 2014, Pan para el Mundo (d'Alemanya) en col·laboració amb Alba Sud i Kabani (de l'Índia), editen una publicació especial sobre turisme i canvi climàtic. La publicació recull 18 contribucions de diferents especialistes de diferents llocs del món agrupats en quatre blocs centrats en la relació entre turisme i canvi climàtic: 1) el turisme com a "culpable" i com a víctima; 2) Canvi climàtic i mitigació 3) Vulnerabilitat, resiliència i adaptació; 4) Els reptes futurs

Tipus: Informes | Turisme Responsable | Ernest Cañada, Christina Kamp, Sumesh Mangalasseri y Annegret Zimmermann (ed.) | Data: 02-12-2014 | Llegir més »

La Mediterrània al microones del carboni. Alerta climàtica màxima, més desigualtat, la fi de turisme litoral.

Informe sobre els riscos globals que amenacen la Mediterrània, on es viu una situació d'alerta climàtica màxima, creix la desigualtat i el model turístic de litoral en el qual s'ha especialitzat bona part d’aquests territoris es troba clarament en qüestió.

Tipus: Informes | Territori i recursos naturals | Joan Buades | Data: 12-02-2012 | Llegir més »

La balearització global: Conflictes socioambientals de la construcció d'hotels balears a El Carib i Centreamèrica

El document, publicat en català, és una iniciativa del Grup de Recerca en Sostenibilitat i Territori (GIST) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i ALBA SUD a petició de l’àrea de cooperació de la Direcció General de Família, Benestar Social i atenció a les Persones en Situació Especial del Govern Balear.

El text analitza la configuració del capital turístic a les Illes Balears, l'impacte del seu desenvolupament en aquest territori, i els límits que troba per a la seva expansió i que donarà peu a partir dels anys noranta al seu procés d'internacionalització. A partir de la caracterització d'aquest procés d'expansió, s'analitza en detall com va ser el procés de penetració a Mèxic, El Carib i Amèrica Central, una de les regions privilegiades per aquests capitals, els impactes que va generar i finalment els nous tipus de conflictes que es han produït.

Tipus: Informes | Turisme Responsable | Macià Blàzquez, Ernest Cañada, Ivan Murray | Data: 01-08-2011 | Llegir més »

Turisme a Amèrica Central, nou escenari de conflicte social

El present informe analitza les característiques del model turístic centramericà, amb una especial atenció en els processos de residencialització, i les condicions han afavorit aquest desenvolupament. Posteriorment exposa de quina manera ha afectat la crisi econòmica internacional a aquest sector i quines tendències existeixen cap a un enfortiment de la concentració empresarial. Finalment revisa les conseqüències que ha generat aquest model de desenvolupament entre les que sobresurt una creixent conflictivitat, associada a múltoples causes entre les que destaquen: conflictes per la resistència de les comunitats rurals a la despossessió de recursos naturals i territoris; conflictes per reacció de la societat civil i autoritats locals davant els abusos i excessos del desenvolupament turístico-immobiliari; conflictes inter-empresarials per contraposició d'interessos en l'explotació dels seus negocis; conflictes per l'adequació del marc normatiu regulador de les polítiques de turisme i, finalment, conflictes per la reacció dels treballadors davant la precarietat de les condicions de treball.

Tipus: Informes | Turisme Responsable | Ernest Cañada | Data: 26-04-2010 | Llegir més »

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Els continguts d’aquesta web estan sota una llicència Creative Commons.