Español Catala English

www.albasud.org Contacto

Subscriu-te al nostre butlletí

Llibres

Turistificación global. Perspectivas críticas en turismo

Turistificació global. Aquesta enunciació s'ha convertit en una de les peces imprescindibles del diagnòstic del món actual. El turisme, lluny de ser una realitat anecdòtica, està cada vegada més present a tot arreu. Avui el turisme modela les nostres societats, s'ha convertit en un dels principals agents de la globalització, al mateix temps que contribueix decisivament a resoldre algunes de les contradiccions en què incorre periòdicament el capitalisme, assegurant així la seva reproducció. Des d'una perspectiva plural en enfocaments i marcs teòrics, aquest llibre compila una sèrie de contribucions que ajuden a pensar críticament l'actual configuració d'un món turistificat. Són anàlisis que posen en qüestió el relat i la producció acadèmica predominant, orientada bàsicament a generar coneixement funcional a les necessitats de la indústria turística. Editat per Ernest Cañada i Ivan Murray inclou textos d'Antonio Aledo, Antoni-Albert Artigues, Raoul Bianchi, Macià Blázquez, Ernest Cañada, Agustín Cócola-Gant, Clement Marie Dit Chirot, Robert Fletcher, Jordi Gascón, Javier Gil, José L. López-González, José Mansilla, Claudio Milano, Marc Morell, Daniela Moreno, Ivan Murray, Antonio Miguel Nogués, Diana Ojeda, Jorge Olcina, Saida Palou, Adriana Piscitelli, Alan Quaglieri Domínguez, David Ramos, Esteban Ruiz-Ballesteros, Érica Schenkel, Sheila Sánchez Bergara i Ismael Yrigoy.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Ernest Cañada & Ivan Murray (ed.) | Data: 11-11-2019 | Llegir més »

El espejismo de Cancún. Análisis del desempeño y evolución de un destino turístico

Cancún va néixer com a destinació turística fa 45 anys. Ha arribat a convertir-se en el principal pol turístic de sol i platja de Mèxic, amb una captació de més de quatre milions de turistes i una derrama econòmica superior als quatre mil tres-cents milions de dòlars. El model de desenvolupament amb el qual es va conceptualitzar va estar basat en un ampli estudi de capacitat de càrrega que va avaluar la infraestructura necessària, amb una determinada quantitat d'habitacions i una mida de població fixa al centre de població, tot amb un horitzó de trenta anys. Va ser la primera zona turística que va comptar amb un pla mestre de desenvolupament que donaria vida als Centros Integralmente Planeados (CIP) a Mèxic, amb una visió innovadora per al seu moment, que va contemplar un pol turístic sostenible i equilibrat amb oportunitats d'ocupació i inversió en harmonia amb l'entorn natural. No obstant això, el creixement accelerat i desordenat de Cancún l'ha portat a enfrontar una situació que l'allunya de ser una destinació turística sostenible.

Inclou un pròleg de l'Ana Pricila Sosa Ferreira, rectora de la Universitat del Carib.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Christine Mcoy Cador | Data: 31-08-2017 | Llegir més »

El turismo como catalizador de la pobreza. Trabajo turístico y precariedad en Cozumel, México

A partir de l'anàlisi de les transformacions legals introduïdes pel govern mexicà amb la reforma laboral de 2012 que en bona mesura van venir a fer legal el que ja era pràctica comuna, el llibre estudia quin tipus de processos de precarització s'han produït en el treball turístic a Mèxic, com la subcontractació, els contractes per temporada ia prova i el pagament per hora, justificades a causa de les elevades taxes d'atur i la necessitat d'incrementar la productivitat i competitivitat de l'economia mexicana. Fonamentant-se en entrevistes en profunditat a treballadors i treballadores de l'illa caribenya de Cozumel, es descriuen els processos de flexibilització laboral que s'imposen en la indústria turística afavorits pels canvis legislatius. D'aquesta manera el llibre posa de manifest com l'ocupació generada pel turisme a Cozumel està generant major precarietat, la qual cosa al seu torn és causant directa de més pobresa.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Felipe Rubí González & Alejandro Palafox Muñoz | Data: 12-05-2017 | Llegir més »

Turismo residencial y gentrificación rural

El turisme residencial genera canvis ràpids en l'estructura social i econòmica local. Entre altres coses, impulsa una concepció de la terra en la que predomina el seu valor de canvi sobre el seu valor d'ús. En zones rurals, moltes vegades aquests canvis comporten la marginació de les activitats econòmiques tradicionals com l'agricultura o la pesca artesanal, i la desestructuració de les societats camperoles. A través de diversos casos d'Espanya i Amèrica Llatina, el llibre analitza els processos que porten a aquesta situació; és a dir, els mecanismes que converteixen el turisme residencial en un vector que afavoreix fenòmens globals com l'acumulació per despossessió en detriment del món rural.

Coordinat per Jordi Gascón i Ernest Cañada, inclou textos d'Antonio Aledo, Claudio Milano, Santiago Bastos, Matthew Hayes i Monserrath Tello, amb estudis de cas sobre Espanya, Brasil, Mèxic i Equador.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Jordi Gascón & Ernest Cañada (coord.) | Data: 27-12-2016 | Llegir més »

Externalización del trabajo en hoteles. Impactos en los departamentos de pisos

La reforma laboral de 2012 a Espanya va afavorir la prevalença dels convenis d'empresa sobre els convenis col·lectius sectorials. En el sector hoteler això s'ha traduït en un increment dels processos d'externalització i subcontractació de determinats departaments, especialment el de pisos. Gràcies a aquest canvi normatiu en nombrosos hotels s'ha substituït el personal contractat de forma directa per empreses de multiserveis. Les conseqüències d'aquest canvi han estat traumàtiques i han accentuat el malestar de les treballadores per les condicions cada vegada més precàries en què es troben.

Aquest llibre és una iniciativa d'Alba Sud amb la col·laboració de la Rel-UITA, Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), Associació Espanyola de Governantes d'Hotel i Altres Entitats (Asego), Associació de Cambreres de Pisos de Sevilla (CAPISE) , Fòrum de Turisme Responsable (FTR), Grup d'Investigació en Sostenibilitat i Territori de la Universitat de les Illes Balears (GIST-UIB), Grup de Recerca en Desigualtats en la Salut (GREDS) - Employment Conditions Network (EMCONET) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el suport de l'Ajuntament de Barcelona a través del Programa Barcelona Solidària en el marc del projecte «Turisme responsable, drets humans i treball decent» convocatòria 2015.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Ernest Cañada | Data: 24-11-2016 | Llegir més »

Catàleg Llatinoamericà de Turisme Rural Comunitari

El Catàleg Llatinoamericà de Turisme Rural Comunitari inclou propostes de tour-operadores especialitzades en aquest tipus d'activitat de quinze països d'Amèrica Llatina: Argentina, Xile, Uruguai, Bolívia, Perú, Equador, Brasil, Panamà, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Hondures, Guatemala, Mèxic i Puerto Rico. Per cada pais es disposa de dos o més itineraris model, acompanyats de la informació de contacte de cada operador i informacions recomenades per organitzar el viatge.

Una iniciativa d'Alba Sud realitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Ernest Cañada (coord.) | Data: 09-09-2015 | Llegir més »

Capitalismo y turismo en España. Del "milagro económico" a la "gran crisis".

El llibre aborda el paper central que ha jugat el negoci turístic en l'economia espanyola. La qüestió turística ha estat considerada sovint com una cosa d'escassa rellevància, i fins i tot hi ha qui sosté que les bases morals de la dictadura es van erosionar gràcies al turisme. No obstant això, mitjançant l'expansió turística es va aconseguir salvar financerament el règim i també es van assentar les bases del model neoliberal espanyol.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Ivan Murray | Data: 20-02-2015 | Llegir més »

Turismo Comunitario en Centroamérica. Experiencias y aprendizajes.

El turisme rural comunitari ja porta uns quants anys a Amèrica Central. No sempre ha funcionat bé, i algunes iniciatives han fracassat. Però també hi ha moltes altres experiències exitoses, que han aconseguit que el turisme fos una aportació econòmica important que està ajudant a millorar el benestar de moltes famílies a les zones rurals. Volem destacar algunes d'elles que s'estan desenvolupant a Nicaragua, El Salvador i Costa Rica i aprendre amb elles.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Ernest Cañada | Data: 28-12-2014 | Llegir més »

Cooperación en turismo. Nuevos desafíos, nuevos debates

En les dues últimes dècades, el turisme com a sector de la cooperació internacional s'ha anat obrint espai en els fons que països i entitats multilaterals destinen a l'Ajud Oficial al Desenvolupament. El sorgiment i creixement d'aquest nou sector de la cooperació al desenvolupament ha generat la necessitat de crear instruments i metodologies apropiats. En alguns casos aquests no han estat exempts de debats sobre la seva viabilitat o sobre la seva capacitat real d'enfrontar la pobresa. Aquest llibre, co-editat pel Fòrum de Turisme Responsable conjuntament amb diferents organitzacions i plataformes acadèmiques, recopila articles d'investigadors i analistes de reconeguda trajectòria sobre el binomi Turisme-Cooperacion. Aquests textos, en conjunt, ofereixen al lector un panorama minuciós dels desafiaments i debats que giren al voltant d'aquest binomi i de l'aparell instrumental de què s'ha dotat.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Jordi Gascón, Soledad Morales Pérez y Jordi Tresserras (ed.) | Data: 20-06-2014 | Llegir més »

Exportando paraísos. La colonización turística del planeta

En aquest llibre s'analitza el procés de turistització de les Illes Balears des dels seus inicis als anys 50 fins a mitjans dels anys 2000. Del procés de conformació de les cadenes hoteleres d'origen balear al el seu posterior procés d'internacionalització i conquesta de nous paradisos al Sud del planeta. Publicat per primera vegada l'any 2006 per l'editorial Lucerna, actualment estava esgotat i fora de ciruclació. Alba Sud Editorial el reedita ara com una obra clau en la història dels estudis crítics del turisme a Espanya, acompanyat d'un nou pròleg del geògraf Ivan Murray.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Joan Buades | Data: 26-05-2014 | Llegir més »

Turistas y campesinado

L'objectiu d'aquest llibre és establir llaços entre aquests dos àmbits d'estudi. D'una banda, analitzant el paper del turisme en el món rural des de la concepció que els estudis rurals fan actualment de l'economia camperola: com un model específic de maneig dels agrosistemes socialment adequat, econòmicament eficient i ecològicament sostenible. De l'altra, examinant casos concrets en què el turisme actua com un vector més dels canvis globals que viu el món rural.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Jordi Gascón & Diana Ojeda | Data: 26-03-2014 | Llegir més »

Turismos en Centroamérica. Un diagnóstico para el debate

El turisme ha crescut de forma extraordinària en Centreamèrica durant els ultims anys, afavorit pel desenvolupament desigual que s'accentua amb la crisi del capitalisme. Sota el lideratge dels grans capitals corporatius, transnacionals i locals, la regió corre el risc que aquest desenvolupament turístic acabi tan malament com a d'altres zones perifèriques, amb greus impactes socials, econòmics, ambientals i culturals. No obstant això, hi ha altres iniciatives turístiques sustentades en la micro, petita i mitjana empresa, amb forta presència també d'iniciatives comunitàries i associatives, i fins i tot públiques, que podrien ser la base d'un altre model. La investigació critica és bàsica per enfortir opcions mes democràtiques, que beneficiïn a la majoria de la població local i que siguin més amigables amb l'entorn.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Ernest Cañada (coord.) | Data: 28-06-2013 | Llegir més »

Inhijambia, mujer luchadora

Sistematització de l'experiència de l'Associació INHIJAMBIA en l'atenció social a nenes, nens, adolescents i joves als carrers de Managua, Nicaragua. A través d'una metodologia d'intervenció dividida en tres fases, l'Associació treballa des del moment que viuen al carrer, en una situació de risc amb problemes de toxicomania, abús i/o explotació sexual, fins que aconsegueixen consolidar una vida autònoma i independent.

Inclou fotografies de Javier Bustos Lozano.

Publicació encarregada per l'Associació Ciutadana Anti Sida de Catalunya (ACASC), amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i la col.laboració de l'Asociación AGIL.

Tipus: Llibres | Iniciatives per al Canvi Social | Ernest Cañada | Data: 29-06-2012 | Llegir més »

El turismo en el inicio del milenio. Una lectura crítica a tres voces

En aquest llibre els seus autors discuteixen i desmunten, amb dades i exemples, el discurs idealitzador que presenta al turisme com un eficaç motor de desenvolupament. Són textos que evidencien com el creixement del sector turístic s'ha basat en l'externalització d'una part substancial dels seus costos, afectant ecosistemes i societats, i deixant greus conflictes redistributius irresolts. El llibre recull diferents articles publicats en els últims anys pels seus autors, i que han estat recopilats per aquesta ocasió i ordenats en tres grans blocs: "Turisme, neoliberalisme i capital transnacional", "El turisme considerat des de la Sobirania Alimentària i la Justícia" i "Turisme i cooperació al desenvolupament". Inclou un pròleg de Macià Blàzquez.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Joan Buades, Ernest Cañada, Jordi Gascón | Data: 12-02-2012 | Llegir més »

Turismo placebo

Aquest llibre, publicat per l’Editorial Enlace a Nicaragua, és fruit de l'esforç de col.laboració en xarxa d'una sèrie d'investigadors i investigadores socials, crítics amb el model turístic dominant: Joan Buades, Allen Cordero, Ileana Gómez, Pavel Isa Contreras, Alfonso Jiménez, Yolanda León, Marco Morales, Ivan Murray, Enrique Navarro, Xenia Ortiz, Fátima Portoreal, Marcela Román, Ana Pricila Sosa, i dels seus mateixos editors, Ernest Cañada i Macià Blàzquez. Les contribucions compreses en el llibre parteixen d'experiències i estudis regionals, que les organitzen per àmbits geogràfics (El Carib, Amèrica Central, Mèxic, Mesoamèrica i Illes Balears). Però també aporten especificitats temàtiques, que pretenen ampliar l'espectre d'anàlisi del turisme al marc polític institucional, les conseqüències socials, els impactes ambientals, les noves formes de residencialització, l'enriquiment del debat públic, el paper dels capitals transnacionals i les experiències alternatives de turisme de proximitat, social i comunitari.

Tipus: Llibres | Turisme Responsable | Macià Blàzquez & Ernest Cañada | Data: 06-03-2011 | Llegir més »

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
Webdesign: IBIS Servicios Els continguts d’aquesta web estan sota una llicència Creative Commons.